Privacy Policy

In deze Privacy Policy wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens WoodyFlex verzamelt en gebruikt en wat WoodyFlex met de persoonlijke gegevens doet. In het kort:

WoodyFlex zorgt voor een vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van uw persoonsgegevens;
U wordt geïnformeerd over het gebruik door WoodyFlex van uw gegevens;
Uw privacy wordt door ons gewaarborgd.

Deze Privacy Policy geeft slechts het beleid van WoodyFlex weer en heeft geen betrekking op sites waarnaar op de WoodyFlex site een link is opgenomen of sites waarop een link is opgenomen naar www.woodyflex.nl

Welke gegevens worden verzameld en wat gebeurt er met uw gegevens?

Door u verstrekte gegevens
Als u zich aanmeldt voor een van de diensten die worden aangeboden op www.woodyflex.nl, vult u uw persoonsgegevens in, zoals naam en geslacht, adres, telefoonnummer en e-mail adres. WoodyFlex verzamelt deze gegevens en slaat de gegevens op in een databestand. De gegevens in het databestand worden dus enkel door u aan WoodyFlex verstrekt.

Als u besluit een reactie te schrijven kunnen uw gegevens ook in het databestand van WoodyFlex worden opgenomen.

WoodyFlex gebruikt de verzamelde gegevens om u de diensten van WoodyFlex te kunnen leveren.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, dan gebruikt WoodyFlex uw gegevens om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op marketingacties te meten.

Indien u een verzoek doet om informatie over een derde of een dienst wenst af te nemen van een derde, verstrekt WoodyFlex uw gegevens aan deze derden ten behoeve van het verstrekken van de informatie of het verlenen van de dienst. Ten slotte verstrekt WoodyFlex uw gegevens aan bepaalde derden die voor WoodyFlex direct marketing activiteiten uitvoeren. Deze derden bevinden zich zowel binnen als buiten de Europese Unie.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onze cookies geven informatie om daarmee de goede werking van de gebruikte applicaties te garanderen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan www.woodyflex.nl geen cookies ontvangt, wij kunnen dan echter de goede werking van onze sites niet garanderen. Cookies stellen ons in staat om op anonieme basis informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Gebruik door derden: Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Toezicht
De verwerking van uw gegevens is door WoodyFlex aangemeld bij de bevoegde toezichtorganen.

Veiligheid en inzage
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw toezending van gegevens en de opslag daarvan is beveiligd volgens de huidige gebruikelijke technieken.

WoodyFlex is betrokken bij de bescherming en veiligheid van kinderen onder de 13 jaar die het Wereld Wijde Web gebruiken en adviseert dat kinderen onder de 13 jaar toestemming vragen aan hun ouders of voogd voordat ze aan iemand online persoonsinformatie versturen.

Contact opnemen
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van WoodyFlex, dan kunt u een e-mail sturen naar info@woodyflex.nl. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.